01.01.2013 18:17

Energetická certifikácia budov - nová legislatíva

od 1.1.2013 vstupuje do platnosti nový zákon č.  300/2012 Z.z ., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 a vyhláška č. 364/2012 ,ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 311/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsah energetického certifikátu.

Platnost energetickeho certifikátu zostáva najviac 10 rokov  , pribudla povinnost predložiť Energetický certifikat budovy  už pri zverejnení ponuky na predaj nehnutelnosti .

 

—————

Späť


Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992