Aktuality

18.03.2023 08:42

Projekt Obnov dom - nové podmienky

Projekt Obnov dom - nové podmienky Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá spravuje projekt Obnov dom, financovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR, dnes zverejnila nové podmienky pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do projektu. Kompletná výzva so všetkými prílohami bude...

Celý článok

—————

10.12.2015 15:34

Požiadavky STN 73 0540-2: 2012 od 1.1.2016

  Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti – STN 73 0540-2: 2012 Normalizované požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie od 1.1.2016  :   Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°   U= 0,22 W/(m2.K) Plochá a šikmá strecha ≤...

Celý článok

—————

01.01.2013 18:17

Energetická certifikácia budov - nová legislatíva

od 1.1.2013 vstupuje do platnosti nový zákon č.  300/2012 Z.z ., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 a vyhláška č. 364/2012 ,ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budova o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

Celý článok

—————

03.01.2011 14:22

Termovízne meranie

rozširujeme ponuku našich služieb o termovízne meranie  pre reálne zobrazenie teplotných tokov cez stavebné konštrukcie a odhalenie tepeľných mostov. Termovízia dokáže odhaliť defekty stavebných materiálov a chybné vyhotovenie konštrukcií.    

Celý článok

—————


Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992