O nás

Trend rastúcich cien energií a požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia budov vyžadujú efektívnu energetickú hospodárnosť budov , ktorej koncept je v dnešnej dobe nutné nastaviť už v samotnom investičnom zámere.  Prevádzková náročnosť  je stáva dôležitou charakteristikou budov ovplyvňujúca ich využitie a trhovú hodnotu. Energetická náročnosť budov a jej znižovanie sú dôležitou problematikou, ktorej riešenie zabezpečujeme priamo interným tímom .

Od roku 2010 sa zaoberáme  energetickou certifikáciou budov.

Naša spoločnosť združuje profesionálov z oblasti stavebníctva  , so skúsenosťami z významných projektov na Slovensku.  Veľkou prednosťou je profesionalita, korektný prístup a dodržiavanie termínov, otvorenosť novým trendom a technológiám .

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 


Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992