10.12.2015 15:34

Požiadavky STN 73 0540-2: 2012 od 1.1.2016

 

Požiadavky na tepelnotechnické vlastnosti – STN 73 0540-2: 2012

Normalizované požiadavky na súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie od 1.1.2016  :
 

  • Vonkajšia stena a šikmá strecha nad obytným priestorom so sklonom > 45°   U= 0,22 W/(m2.K)
  • Plochá a šikmá strecha ≤ 45°    U= 0,15 W/(m2.K)
  • Strop nad vonkajším prostredím    U= 0,15  W/(m2.K)
  • Strop pod nevykurovaným priestorom   U=  0,2  W/(m2.K)
  • Okná, dvere, zasklené steny  v obvodovej stene, strešné okná   U=  1,0 W/(m2.K)

—————

Späť


Fotogaléria: Požiadavky na sučiniťeľ prechodu tepla

/album/fotogaleria-poziadavky-na-sucinitel-prechodu-tepla/poziadavky-sucinitel-prechodu-tepla-png1/

——————————


Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992