Energetický audit budovy

je technicko ekonomické vyhodnotenie stavu budovy.  Hodnotí sa množstvo energie spotrebovanej budovou a  efektívnosť spotreby energie ,  výsledkom je návrh odporúčaných opatreni na zníženie spotreby energie s prepočtom časovej návratnosti investícií do jednotlivých opatrení.

Energetický audit je prvým krokom k efektívnemu znižovaniu nákladov na prevádzku budovy. Realizáciou vhodných opatrení je  možné znížiť spotrebu energie u starších budov až o 70% .

Využite naše služby už pri projektovaní budovy , prípadne pri realizácii stavby, na zaradenie budovy do požadovanej energetickej triedy . Výpočtom je možne stanoviť do akej  energetickej triedy by bola budova zaradená ešte pred jej dokončením , prípadne navrhnúť efektívne opatrenia pre zaradenie do vyššej energetickej triedy. Tiež ponúkame finančné vyčíslenie opatrení i úspor a určenie ich časovej návratnosti.

Efektívnym spôsobom analýzy budov je termovízia  ktorá dokáže ukázať nerovnomernosť v teplotnom toku cez stavebné konštrukcie. Veľmi rýchlo dokážeme odhaliť defekty stavebných materiálov a chybné vyhotovenie konštrukcií. 

Obrázok dolu : Detekcia zvýšeného úniku tepla nezatepleným železobetónovým nadokenný prekladom a vencom

 

Energetický audit budovy slúži ako prvotný podklad k rozhodnutiu o investičnom zámere, napr. o rozsahu  rekonštrukcie budovy.

Energetický audit - postup zhotovenia:

  • Obhliadka budovy  , zber dát
  • Energetický audit - výpočet
  • Potenciál úspor -výčíslenie
  • Plán opatrení ,  výpočet návratnosti investícií
  • Realizačný projekt – implementácia
  • Technicko-ekonomické zhodnotenie

 

 

prestup tepla fasadou   :                                                                       

 

Identifikacia  unikov tepla na teplovode:


Kontakt

Proximae

Fraňa Kráľa 27
Vrbové
92203

Nobelovo námestie 1
Bratislava
851 01


0905 169 992